Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bei studentų atstovybės „FUMSA“ organizuojama konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ kviečia matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos mokslų studentus viešinti savo tiriamuosius ar baigiamuosius bakalaurinius darbus. Renginys orientuotas į universitetų, kolegijų atstovus, taip pat  ir svečius iš užsienio valstybių, siekiančius atskleisti savo žinias, interesus ir pasisemti naujų idėjų.

 

Apie konferenciją

Konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ pirmą kartą surengta 1996 metais. Idėjos autorius, profesorius A. Aksomaitis, ją įgyvendino kartu su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentais. Prie konferencijos organizavimo aktyviai prisidėjo Kauno technologijos universitetas, Lietuvos matematikų draugija bei Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė „FUMSA“. Nuo to laiko panašaus pobūdžio konferencijos buvo vykdomos jau šešiolika kartų. Ši konferencija – septynioliktoji, todėl tikimės kiekvienais metais vis didesnio dalyvių susidomėjimo ir, žinoma, daugybės naujų pranešimų. Konferencijos tikslai – studentų susidomėjimo matematika bei gamtos mokslais skatinimas, studentų iš skirtingų universitetų, kolegijų ir net skirtingų šalių bendradarbiavimo skatinimas, matematikos ir gamtos mokslų problemų analizė.

Konferencijoje laukiami visi aktyvūs studentai, besidomintys matematika, fizika, biologija ir kitais gamtos mokslais.

Pagrindiniai pranešėjai:

Prof. dr. Tomas Tamulevičius „Lazerinės technologijos ir jų taikymai mikro ir nano struktūrų formavimui”.

Doc. dr. Tomas Iešmantas „Gilusis mokymasis medicinai: dabartis ir ateitis”.

Geriausius konferencijos metu pristatytus darbus konferencijos rėmėjas „JVE Journals“ nemokamai išleis specialiame mokslo žurnalo „Mathematical Models in Engineering“ (MME) numeryje.

Moksliniame žurnale „Mathematical Models in Engineering“ (MME) ISSN (spausdinti) 2351-5279, ISSN (internete) 2424-4627 skelbiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjami ir taikomi matematiniai modeliai ir metodai įvairiose inžinerijos ir technologijų problemose ir užduotyse. Ypatingas dėmesys skiriamas finansų inžinerijos programoms, tyrimams didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto srityse.

Konferencija: 2021 m. gegužės 6 d.

Registracija iki 2021 m. balandžio 16 d.

Santraukų pateikimas iki 2021 m. balandžio 16 d.

Pranešėjų pakvietimas iki 2021 m. balandžio 23 d.

Straipsnių pateikimas iki 2021 m. gegužės 6 d., pratęsta iki gegužės 15 d.

KTU Santakos slėnis, 1 ir 2 salės
K. Baršausko g. 59, Kaunas
Lietuva

Pristatymui skiriama 10 min ir 5 min – klausimams. Dalyviai galės pristatyti savo darbus skaidrėmis .ppt ar .pdf formatu. Pristatymus būtina įkelti ir išbandyti prieš prasidedant konferencijai nuo 9:30. Ruošdamiesi atkreipkite dėmesį, jog klausytojai gali nebūti gerai susipažinę su jūsų pristatymo kontekstu, todėl rekomenduojame įtraukti trumpą įvadą apie savo mokslinę tyrimų sritį.

Registruojantis būtina įkelti savo darbo santrauką. Santrauka bus vertinama programinio komiteto. Tik reikalavimus atitinkančios santraukos autoriai bus pakviesti darbą pristatyti konferencijoje.

Prieš konferenciją santrauką vertins programinis komitetas, todėl prašome pagal žemiau pateiktus nurodymus kokybiškai paruošto teksto bylą prisegti registracijos metu konferencijos tinklalapyje iki 2021-04-16.

Darbo santrauka:

 • Ne daugiau kaip 2500 spaudos ženklų, skaičiuojant be tarpų;
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf;
 • Kalbos: lietuvių arba anglų;
 • Struktūra:
  • Darbo pavadinimas;
  • Studento vardas, pavardė;
  • Darbo vadovo vardas, pavardė;
  • Aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų programos pavadinimas, pakopa;
  • Darbo (tyrimo) problema ir tikslas;
  • Teorinės įžvalgos/ tyrimo pagrindimas;
  • Naudoti metodai/metodika;
  • Pagrindiniai tyrimo rezultatai ir išvados.

Tik reikalavimus atitinkančių santraukų autoriai bus pakviesti savo tyrimus pristatyti konferencijoje ir galės pateikti pilnus straipsnius leidiniui.

Reikalavimai pilniems straipsniams (pateikimas iki gegužės 6 d., pratęsta iki gegužės 15 d. Straipsnius siųsti el. paštu brone.narkeviciene@ktu.lt):

 • Straipsniai turi būti parašyti taisyklinga kalba: lietuvių su santrauka anglų kalba arba anglų su santrauka lietuvių kalba.
 • Ne daugiau kaip 10000 spaudos ženklų, skaičiuojant be tarpų.
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf
 • Teksto redaktorius – Microsoft Word
 • Šriftas – Times New Roman (Baltic)
 • Puslapių nenumeruokite
 • Lapo formatas – A5
 • Tarpas tarp eilučių (line spacing) – Single
 •  Paraštės:
  • Viršuje ir apačioje – 1,5 cm
  • Kairėje ir dešinėje – 1,75 cm
  • Pastraipos įtrauka – 0,7 cm

Naudokite nurodytą šrifto stilių ir dydį skirtingoms pristatymo dalims:

Pavadinimas 14 bold
Autoriai 12 bold
Universitetas 10 italic
Pagrindinis tekstas 10 normal
Lentelės 9 normal
Literatūros sąrašas 9 normal

Literatūros sąrašo sutvarkymui ir  reikalavimus citavimui, kalbai rasite https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1466/rasto-darbu-rengimo-metodiniai-nurodymai/

Tik visus nurodytus reikalavimus atitinkantys ir laiku pateikti straipsniai bus publikuojami. Geriausi darbai bus publikuojami specialiame mokslininio žurnalo “Mathematical Models in Engineering” (MME) ISSN (Print) 2351-5279, ISSN (Online) 2424-4627 numeryje.

Atrinkti ir priimti darbai po automatinės anti-plagijavimo kontrolės, redakcinės patikros ir išorinio recenzavimo, bus spausdinami nemokamai.

Jei kils klausimų, teirautis el. paštu: brone.narkeviciene@ktu.lt

 

Komitetai

Ignas Pikas (vadovas)

Kamilė Antanaitytė

Indrė Latvėnaitė

Rimantas Paulauskas

doc. dr. Liepa Bikulčienė

lekt. dr. Marius Kaminskas

doc. dr. Mantas Landauskas

doc. dr. Bronė Narkevičienė

doc. dr. Paulius Palevičius

doc. dr. Tomas Ruzgas

lekt. dr. Mantas Sriubas

doc. dr. Vytautas Stankus

doc. dr. Mindaugas Šnipas

doc. dr. Kristina Šutienė

Konferencijos organizacinio komiteto vadovas

Ignas Pikas

El. Paštas: ignas.pikas@ktu.edu

 

Galerija

Naujienos

 

Partneriai ir rėmėjai