Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bei studentų atstovybės „FUMSA“ organizuojama konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ kviečia matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos mokslų studentus viešinti savo tiriamuosius ar baigiamuosius bakalaurinius darbus. Renginys skirtas Lietuvos ir užsienio universitetų, kolegijų  studentams,   siekiantiems atskleisti savo žinias, interesus ir pasisemti naujų idėjų.

 

Apie konferenciją

Konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ pirmą kartą surengta 1996 metais. Idėjos autorius, profesorius A. Aksomaitis, ją įgyvendino kartu su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentais. Prie konferencijos organizavimo aktyviai prisidėjo Kauno technologijos universitetas, Lietuvos matematikų draugija bei Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė „FUMSA“. Nuo to laiko panašaus pobūdžio konferencijos buvo vykdomos jau  septyniolika kartų. Ši konferencija – aštuonioliktoji, todėl tikimės kiekvienais metais vis didesnio dalyvių susidomėjimo ir, žinoma, daugybės naujų pranešimų. Konferencijos tikslai – studentų susidomėjimo matematika bei gamtos mokslais skatinimas, studentų iš skirtingų universitetų, kolegijų ir net skirtingų šalių bendradarbiavimo skatinimas.

Konferencijoje laukiami visi aktyvūs studentai, besidomintys matematika, fizika, biologija ir kitais gamtos mokslais.

Plenariniai pranešimai:

dr. Rasa Giniūnaitė „DNR struktūra, embrionai ir epidemijos: matematinis modeliavimas biologijoje”

dr. Aleksas Mazeliauskas (CERN) „Dalelių fizikos tyrimai CERN: naujų fundamentalių reiškinių ir dalelių paieškos”

KTU MGMF planuoja išleisti konferencijos pranešimų medžiagą.

Geriausius konferencijos metu pristatytus darbus konferencijos rėmėjas „JVE Journals“ nemokamai išleis specialiame mokslo žurnalo „Mathematical Models in Engineering“ (MME) numeryje.

Moksliniame žurnale „Mathematical Models in Engineering“ (MME) ISSN (spausdinti) 2351-5279, ISSN (internete) 2424-4627 skelbiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjami ir taikomi matematiniai modeliai ir metodai įvairiose inžinerijos ir technologijų problemose ir užduotyse. Ypatingas dėmesys skiriamas finansų inžinerijos programoms, tyrimams didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto srityse.

Konferencija: 2022 m. gegužės 13 d.

Registracija iki 2022 m. balandžio 27 d.

Santraukų pateikimas iki 2022 m. balandžio 27 d.

Pranešėjų pakvietimas iki 2022 m. balandžio 30 d.

Straipsnių pateikimas iki 2022 m. gegužės 21 d.

KTU Santakos slėnis, 1 ir 2 salės
K. Baršausko g. 59, Kaunas
Lietuva

Pristatymui skiriama 10 min ir 5 min – klausimams. Dalyviai galės pristatyti savo darbus skaidrėmis .ppt ar .pdf formatu. Pristatymus būtina įkelti ir išbandyti prieš prasidedant konferencijai nuo 9:30. Ruošdamiesi atkreipkite dėmesį, jog klausytojai gali nebūti gerai susipažinę su jūsų pristatymo kontekstu, todėl rekomenduojame įtraukti trumpą įvadą apie savo mokslinę tyrimų sritį.

Registruojantis būtina įkelti savo darbo santrauką. Santrauka bus vertinama programinio komiteto. Tik reikalavimus atitinkančios santraukos autoriai bus pakviesti darbą pristatyti konferencijoje.

Prieš konferenciją santrauką vertins programinis komitetas, todėl prašome pagal žemiau pateiktus nurodymus kokybiškai paruošto teksto bylą prisegti registracijos metu konferencijos tinklalapyje iki 2022-04-16.

Tik kokybiškai ir pagal pateiktus reikalavimus parengtų santraukų autoriai bus pakviesti savo tyrimus pristatyti konferencijoje ir galės pateikti pilnus straipsnius leidiniams.

Geriausių pranešimų autoriai gaus rėmėjų apdovanojimus.

Darbo santrauka:

 • Ne daugiau kaip 2500 spaudos ženklų, skaičiuojant be tarpų;
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf;
 • Kalbos: lietuvių arba anglų;
 • Struktūra:
  • Darbo pavadinimas;
  • Studento vardas, pavardė;
  • Darbo vadovo vardas, pavardė;
  • Aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų programos pavadinimas, pakopa;
  • Darbo (tyrimo) problema ir tikslas;
  • Teorinės įžvalgos/ tyrimo pagrindimas;
  • Naudoti metodai/metodika;
  • Pagrindiniai tyrimo rezultatai ir išvados.

Publikacijos:

Atrinkti geriausi pilni straipsniai bus publikuojami JVE Journals“ specialiame mokslo žurnalo „Mathematical Models in Engineering“ (MME) numeryje. Apie reikalavimus jų parengimui informuos žurnalo redakcija.

Visi konferencijos pranešėjai gali pateikti pilnus straipsnius publikavimui konferencijos medžiagoje. Tik laiku pateikti ir atititinkantys žemiau pateiktus reikalavimus straipsniai bus publikuojami konferencijos medžiagoje. Reikalavimai konferencijos medžíagos pilniems straipsniams (pateikimas iki gegužės 21 d.,  Straipsnius siųsti el. paštu brone.narkeviciene@ktu.lt):

 • Straipsniai turi būti parašyti taisyklinga kalba: lietuvių su santrauka anglų kalba arba anglų su santrauka lietuvių kalba.
 • Ne daugiau kaip 10000 spaudos ženklų, skaičiuojant be tarpų.
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf
 • Teksto redaktorius – Microsoft Word
 • Šriftas – Times New Roman (Baltic)
 • Puslapių nenumeruokite
 • Lapo formatas – A5
 • Tarpas tarp eilučių (line spacing) – Single
 •  Paraštės:
  • Viršuje ir apačioje – 1,5 cm
  • Kairėje ir dešinėje – 1,75 cm
  • Pastraipos įtrauka – 0,7 cm
 • Naudokite nurodytą šrifto stilių ir dydį skirtingoms pristatymo dalims:
Pavadinimas 14 bold
Autoriai 12 bold
Universitetas 10 italic
Pagrindinis tekstas 10 normal
Lentelės 9 normal
Literatūros sąrašas 9 normal
 • Literatūros sąrašo sutvarkymui ir  reikalavimus citavimui, kalbai rasite https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1466/rasto-darbu-rengimo-metodiniai-nurodymai/;
 • Atrinkti ir priimti darbai po automatinės anti-plagijavimo kontrolės, redakcinės patikros ir išorinio recenzavimo, bus spausdinami nemokamai;
 • Jei kils klausimų, teirautis el. paštu brone.narkeviciene@ktu.lt.
 

Komitetai

Ugnė Orinaitė (vadovė)

Modesta Bogušytė

Emilija Gailiūtė

doc. dr. Liepa Bikulčienė

doc. dr. Mantas Landauskas

doc. dr. Bronė Narkevičienė (vadovė)

doc. dr. Paulius Palevičius

doc. dr. Tomas Ruzgas

lekt. dr. Mantas Sriubas

doc. dr. Vytautas Stankus

doc. dr. Mindaugas Šnipas

doc. dr. Kristina Šutienė

Konferencijos organizacinio komiteto vadovė

Ugnė Orinaitė

El. Paštas ugne.orinaite@ktu.edu

 

Galerija

Naujienos

 

Partneriai ir rėmėjai