Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bei studentų atstovybės „FUMSA“ organizuojama konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ kviečia matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos mokslų studentus viešinti savo tiriamuosius ar baigiamuosius bakalaurinius darbus. Renginys orientuotas į universitetų, kolegijų atstovus, taip pat  ir svečius iš užsienio valstybių, siekiančius atskleisti savo žinias, interesus ir pasisemti naujų idėjų.

Apie konferenciją

Konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ pirmą kartą surengta 1996 metais. Idėjos autorius, profesorius A. Aksomaitis, ją įgyvendino kartu su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentais. Prie konferencijos organizavimo aktyviai prisidėjo Kauno technologijos universitetas, Lietuvos matematikų draugija bei Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė „FUMSA“. Nuo to laiko panašaus pobūdžio konferencijos buvo vykdomos jau šešiolika kartų. Ši konferencija – septynioliktoji, todėl tikimės kiekvienais metais vis didesnio dalyvių susidomėjimo ir, žinoma, daugybės naujų pranešimų. Konferencijos tikslai – studentų susidomėjimo matematika bei gamtos mokslais skatinimas, studentų iš skirtingų universitetų, kolegijų ir net skirtingų šalių bendradarbiavimo skatinimas, matematikos ir gamtos mokslų problemų analizė.

Pagrindinis pranešėjas: dr. Darius Milčius, Lietuvos energetikos instituto Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas.

Konferencijoje laukiami visi aktyvūs studentai, besidomintys matematika, fizika, biologija ir kitais gamtos mokslais.

Balandžio 4, 2019: konferencija

KTU Santakos slėnis, 2 salė
K. Baršausko g. 59, Kaunas
Lietuva

Pristatymas turi trukti 10-15 min. Rekomenduojama 10 min skirti pristatymui, o 5 min klausimams. Dalyviai galės pristatyti savo darbus skaidrėmis .ppt ar .pdf formatu. Pristatymus būtina įkelti ir išbandyti prieš prasidedant konferencijai nuo 9:30. Ruošdamiesi atkreipkite dėmesį, jog klausytojai gali nebūti gerai susipažinę su jūsų pristatymo kontekstu, todėl rekomenduojame įtraukti trumpą įvadą apie savo mokslinę tyrimų sritį.

Užsiregistravus būtina įkelti savo darbo santrauką bei pilną savo darbą registracijos formoje. Įkeltas pristatymas bus vertinamas programinio komiteto. Komisijos taisytas darbas su pabrėžtomis klaidomis bus atsiųstas į jūsų nurodytą el. pašto adresą ir pastebėtos klaidos turės būti ištaisytos iki konferencijos pradžios.

Prieš konferencijos pradžią pranešimų medžiaga bus vertinama programinio komiteto, todėl prašome pagal žemiau pateiktus nurodymus kokybiškai paruošto teksto bylą „prisegti“ registracijos metu konferencijos tinklalapyje iki 2019 m. kovo 15 d.

Darbo Santrauka:

 • Ne daugiau kaip 2 psl. ir ne didesnė kaip 1 MB byla.
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf
 • Konferencijos pranešimų kalbos: lietuvių, anglų.

Pilnas Darbas:

 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf
 • Konferencijos pranešimų kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimo teksto formatas:

 • Teksto redaktorius – Microsoft Word
 • Šriftas – Times New Roman (Baltic)
 • Puslapių nenumeruokite
 • Lapo formatas – A5
 • Tarpas tarp eilučių (line spacing) – Single
 • Paraštės:
  • Viršuje ir apačioje – 1,5 cm
  • Kairėje ir dešinėje – 1,75 cm
  • Pastraipos įtrauka – 0,7 cm

Naudokite nurodytą šrifto stilių ir dydį skirtingoms pristatymo dalims:

Pavadinimas 14 bold
Autoriai 12 bold
Universitetas 10 italic
Pagrindinis tekstas 10 normal
Lentelės 9 normal
Literatūros sąrašas 9 normal

Konferencijos Koordinatorius: Aurimas Plaga

Komitetas:

Justė Tamošiūnaitė

Paulius Tušas

Rimantas Paulauskas

Doc. dr. Bronė Narkevičienė

Doc. dr. Audrius Kabašinskas

Doc. dr. Paulius Palevičius

Prof. Eligijus Sakalauskas

Doc. dr. Liepa Bikulčienė

Doc. dr. Kristina Šutienė

Doc. dr. Tomas Ruzgas

Dr. Kristina Bočkutė

Doc. dr. Brigita Abakevičienė

Doc. dr. Mindaugas Šnipas

Dr. Mantas Landauskas

Doc. dr. Joana Solovjova

Doc. dr. Dalius Gudeika

Doc. dr. Asta Tamulevičienė

Kontaktai

Konferencijos Koordinatorius Aurimas Plaga

Telefonas: +370 675 50536

El. Paštas: aurimas.plaga@ktu.edu

Dėl registracijos kreiptis:
fumsa@ktusa.lt