en
en

Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bei studentų atstovybės „FUMSA” organizuojama konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ kviečia matematikos, fizikos, chemijos bei biologijos mokslų studentus viešinti savo tiriamuosius ar baigiamuosius bakalaurinius darbus. Renginys orientuotas į universitetų, kolegijų atstovus, taip pat  ir svečius iš užsienio valstybių, siekiančius atskleisti savo žinias, interesus ir pasisemti naujų idėjų.

Apie konferenciją

Konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ rengiama nuo 1996 metų. Pirminės idėjos autorius profesorius A. Aksomaitis ją įgyvendino kartu su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentais. Prie konferencijos organizavimo aktyviai prisidėjo Kauno technologijos universitetas, Lietuvos matematikų draugija bei Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė FUMSA. Nuo to laiko panašaus pobūdžio konferencijos buvo organizuotos jau penkioliką kartų. Ši konferencija – šešioliktoji, todėl tikimės kiekvienais metais vis didesnio dalyvių susidomėjimo ir, be abejo, daugybės naujų pranešimų. Konferencijos tikslai – studentų domėjimosi matematika bei gamtos mokslais skatinimas, studentų iš skirtingų universitetų, kolegijų ir net skirtingų šalių bendravimo propagavimas, matematikos ir gamtos mokslų problemų aptarimas.

Konferencijoje laukiami visi aktyvūs studentai, besidomintys matematika, fizika, biologija ir kitais gamtos mokslais.

Registracija pasibaigusi.
Balandžio 19, 2018: konferencija

KTU Santakos slėnis, 2 salė
K. Baršausko g. 59, Kaunas
Lietuva

Pristatymas turi trukti 10-15 min. Rekomenduojama 10 min skirti pristatymui, o 5 min klausimams. Dalyviai galės pristatyti savo darbus skaidrėmis ppt ar PDF formatu. Pristatymus būtina įkelti ir išbandyti prieš prasidedant konferencijai nuo 9:30. Ruošdamiesi atkreipkite dėmesį, jog klausytojai gali nebūti gerai susipažinę su jūsų pristatymo kontekstu, todėl rekomenduojame įtraukti trumpą įvadą apie savo mokslinę tyrimų sritį.

Pranešimų medžiagą numatome išleisti iki konferencijos, todėl prašome pagal žemiau pateiktus nurodymus kokybiškai paruošto teksto bylą „prisegti“ registracijos metu konferencijos tinklalapyje arba siųsti el. paštu mgm.konf@ktu.lt iki 2018 m. kovo 23 d.

 • Ne daugiau kaip 2 psl. ir ne didesnė kaip 1 MB byla.
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf
 • Konferencijos pranešimų kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimo teksto formatas:

 • Teksto redaktorius – Microsoft Word
 • Šriftas – Times New Roman (Baltic)
 • Puslapių nenumeruokite
 • Lapo formatas – A5
 • Tarpas tarp eilučių (line spacing) – Single
 • Paraštės:
  • Viršuje ir apačioje – 1,5 cm
  • Kairėje ir dešinėje – 1,75 cm
  • Pastraipos įtrauka – 0,7 cm

Skirtingoms rankraščio dalims naudokite tokio dydžio ir stiliaus šriftą:

Pavadinimas 14 bold
Autoriai 12 bold
Mokslo įstaiga 10 italic
Pagrindinis tekstas 10 normal
Lentelės 9 normal
Literatūros sąrašas 9 normal

Bus spausdinamas nespalvotas variantas.

Straipsnio pavyzdį galite parsisiųsti čia.

Konferencijos koordinatorius: Justė Tamošiūnaitė

Komitetas:

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Doc. dr. Narimantas Listopadskis

Doc. dr. Bronė Narkevičienė

Dr. Birutė Narijauskaitė

Kontaktai

Konferencijos koordinatorė Justė Tamošiūnaitė
Telefonas: +370 636 26 879
El. paštas: juste.tamosiunaite@ktu.edu

Dėl registracijos kreiptis:
Tel. numeris: +370 620 88372
El. paštas: mgm.konf@ktu.lt

Generalinis rėmėjas:

        

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku