Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bei studentų atstovybės „FUMSA“ organizuojama konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ kviečia matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos mokslų studentus viešinti savo tiriamuosius ar baigiamuosius bakalaurinius darbus. Renginys skirtas Lietuvos ir užsienio universitetų, kolegijų  studentams,   siekiantiems atskleisti savo žinias, interesus ir pasisemti naujų idėjų.

 

Apie konferenciją

Konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ pirmą kartą surengta 1996 metais. Idėjos autorius, profesorius A. Aksomaitis, ją įgyvendino kartu su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentais. Prie konferencijos organizavimo aktyviai prisidėjo Kauno technologijos universitetas, Lietuvos matematikų draugija bei Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė „FUMSA“. Nuo to laiko panašaus pobūdžio konferencijos buvo vykdomos jau  septyniolika kartų. Ši konferencija – aštuonioliktoji, todėl tikimės kiekvienais metais vis didesnio dalyvių susidomėjimo ir, žinoma, daugybės naujų pranešimų. Konferencijos tikslai – studentų susidomėjimo matematika bei gamtos mokslais skatinimas, studentų iš skirtingų universitetų, kolegijų ir net skirtingų šalių bendradarbiavimo skatinimas.

Konferencijoje laukiami visi aktyvūs studentai, besidomintys matematika, fizika, biologija ir kitais gamtos mokslais.

Dr. Daiva Petkevičiūtė-Gerlach (KTU) „Matematiniai DNR molekulės modeliai“

Pagrindinė dr. Daivos Petkevičiūtės-Gerlach mokslinio darbo sritis – DNR modeliavimas, siekiant suprasti šios molekulės mechaninių savybių įtaką genų raiškai. Savo tyrimuose mokslininkė naudoja įvairius matematinius metodus, didelės apimties skaičiavimus ir eksperimentinių duomenų analizę. Daiva Petkevičiūtės-Gerlach baigė taikomosios matematikos studijas KTU, o matematikos daktaro laipsnį įgijo EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Šveicarijoje.

Dr. Mažena Mackoit-Sinkevičienė (VU) „Optiniai laikrodžiai: nuo itin tikslaus laiko matavimo iki kvantinio pasaulio šnipinėjimo“

Dr. Mažena Mackoit-Sinkevičienė – fizikė, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto TFAI ir FNI mokslininkė, Fizinių ir technologijos mokslų centro darbuotoja,  Europos fizikų draugijos Young Minds Valdančiojo komiteto ir valdybos narė prižiūrinti Europos veiklas. Už akademinius ir mokslo pasiekimus ji yra gavusi skirtingų apdovanojimų, tarp jų ir tarptautinę dr. Karlo Mey`aus stipendiją, Europos fizikų draugijos apdovanojimą, Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų konkurso apdovanojimą, Vilniaus universiteto rektoriaus padėką ir t. t. Šiuo metu jos tyrimų sritys susijusios su kvantine elektronika ir kvantine optika. Kartu su kolegomis mokslininkė aiškinasi, kokius reiškinius, atsirandančius atšaldytų dujų debesėliuose, galima būtų pritaikyti kuriant kvantinius simuliatorius, tikslesnius atominius laikrodžius ir kvantinius jutiklius.

KTU MGMF  išleis recenzuotą konferencijos pranešimų medžiagą.

Konferencija: 2023 m. gegužės 12 d.

Registracija iki 2023 m. balandžio 24 d. (Registracija uždaryta)

Santraukų pateikimas iki 2023 m. balandžio 24 d.

Pranešėjų pakvietimas iki 2023 m. gegužės 4 d.

Straipsnių pateikimas iki 2023 m. gegužės 27 d.

9:30 Registracija
10:00 Konferencijos atidarymas (2 salė)
10:15 Plenarinis pranešimas (2 salė)
11:05 Plenarinis pranešimas (2 salė)
11:55 Pertrauka
12:30 Studentų pranešimai (1 ir 2 salės)
14:30 Pertrauka
15:15 Apdovanojimai (2 salė)

KTU Santakos slėnis, 1 ir 2 salės
K. Baršausko g. 59, Kaunas
Lietuva

Pristatymui skiriama 10 min ir 5 min – klausimams. Dalyviai galės pristatyti savo darbus skaidrėmis .ppt ar .pdf formatu. Pristatymus būtina įkelti ir išbandyti prieš prasidedant konferencijai nuo 9:30. Ruošdamiesi atkreipkite dėmesį, jog klausytojai gali nebūti gerai susipažinę su jūsų pristatymo kontekstu, todėl rekomenduojame įtraukti trumpą įvadą apie savo mokslinę tyrimų sritį.

Registruojantis būtina įkelti savo darbo santrauką. Santrauka bus vertinama programinio komiteto. Tik reikalavimus atitinkančios santraukos autoriai bus pakviesti darbą pristatyti konferencijoje.

Prieš konferenciją santrauką vertins programinis komitetas, todėl prašome pagal žemiau pateiktus nurodymus kokybiškai paruošto teksto bylą prisegti registracijos metu konferencijos tinklalapyje iki 2023-04-24.

Tik kokybiškai ir pagal pateiktus reikalavimus parengtų santraukų autoriai bus pakviesti savo tyrimus pristatyti konferencijoje ir galės pateikti pilnus straipsnius leidiniams.

Geriausių pranešimų autoriai gaus rėmėjų apdovanojimus.

Darbo santrauka:

 • Ne daugiau kaip 2500 spaudos ženklų, skaičiuojant be tarpų;
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf;
 • Kalbos: lietuvių arba anglų;
 • Struktūra:
  • Darbo pavadinimas;
  • Studento vardas, pavardė;
  • Darbo vadovo vardas, pavardė;
  • Aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų programos pavadinimas, pakopa;
  • Darbo (tyrimo) problema ir tikslas;
  • Teorinės įžvalgos/ tyrimo pagrindimas;
  • Naudoti metodai/metodika;
  • Pagrindiniai tyrimo rezultatai ir išvados.

Publikacijos:

Konferencijos pranešėjai gali pateikti pilnus straipsnius publikavimui konferencijos medžiagoje. Tik laiku pateikti ir atrinkti pranešėjų pilni straipsniai, atititinkantys žemiau pateiktus reikalavimus, bus publikuojami konferencijos medžiagoje. Reikalavimai konferencijos medžiagos pilniems straipsniams (pateikimas iki 2023 m. gegužės 27 d.).  Straipsnius siųsti el. paštu brone.narkeviciene@ktu.lt):

 • Straipsniai turi būti parašyti taisyklinga kalba: lietuvių su santrauka anglų kalba arba anglų su santrauka lietuvių kalba.
 • Ne daugiau kaip 10000 spaudos ženklų, skaičiuojant be tarpų.
 • Bylos priesaga *.doc arba *.rtf
 • Teksto redaktorius – Microsoft Word
 • Šriftas – Times New Roman (Baltic)
 • Puslapių nenumeruokite
 • Lapo formatas – A5
 • Tarpas tarp eilučių (line spacing) – Single
 •  Paraštės:
  • Viršuje ir apačioje – 1,5 cm
  • Kairėje ir dešinėje – 1,75 cm
  • Pastraipos įtrauka – 0,7 cm
 • Naudokite nurodytą šrifto stilių ir dydį skirtingoms pristatymo dalims:
Pavadinimas 14 bold
Autoriai 12 bold
Universitetas 10 italic
Pagrindinis tekstas 10 normal
Lentelės 9 normal
Literatūros sąrašas 9 normal
 • Literatūros sąrašo sutvarkymui ir  reikalavimus citavimui, kalbai rasite https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1466/rasto-darbu-rengimo-metodiniai-nurodymai/;
 • Atrinkti ir priimti darbai po automatinės anti-plagijavimo kontrolės, redakcinės patikros ir išorinio recenzavimo, bus spausdinami nemokamai;
 • Jei kils klausimų, teirautis el. paštu brone.narkeviciene@ktu.lt.

Registracija uždaryta.

Remiantis BDAR ir ES Reglamento Nr. 2016/679 7 straipsniu, pažymėdamas sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų kaupiami ir saugomi KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete (Studentų g. 50-216) iki įstatymų numatyto termino pabaigos. Taip pat sutinku gauti tik su šiuo renginiu susijusią informaciją mano nurodytais kontaktais.(Privalomas)
Remiantis BDAR ir ES Reglamento Nr. 2016/679 7 straipsniu, pažymėdamas sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų kaupiami ir saugomi KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete (Studentų g. 50-216) iki įstatymų numatyto termino pabaigos. Taip pat sutinku gauti tik su šiuo renginiu susijusią informaciją mano nurodytais kontaktais.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Komitetai

doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė (vadovė)

Ugnė Orinaitė (vadovės pavaduotoja)

Ieva Janušaitytė

Rugilė Ambrakaitytė

Viltė Stankutė

Miglė Lesmanavičiūtė

dr. Baublienė Rita

dr. Bikulčienė Liepa

dr. Bočkutė Kristina (pirmininkės pavaduotoja)

dr. Iljinas Aleksandras

dr. Jokimaitis Arvydas

dr. Landauskas Mantas

dr. Laurikaitienė Jurgita

dr. Narkevičienė Bronė (pirmininkė)

dr. Palevičius Paulius

dr. Pal Mayur

dr. Petraitienė Stasė

dr. Ruzgas Tomas

dr. Stankus Vytautas

dr. Šutienė Kristina (pirmininkės pavaduotoja)

dr. Šnipas Mindaugas

dr. Virbukas Darius

Konferencijos organizacinio komiteto vadovės pavaduotoja

Ugnė Orinaitė

El. Paštas ugne.orinaite@ktu.edu

 

Galerija

 

Partneriai ir rėmėjai